SEYAHAT SİGORTASI

Fly Kıbrıs Hava Yolları yolcuları için özel olarak hazırlanan Seyahat Sigortası ile seyahatinizi ani ve beklenmedik risklere karşı teminat altına alın

FLY KIBRIS HAVA YOLLARI YOLCULARI İÇİN

GULF YURT DIŞI SEYAHAT SİGORTASI 

 

Gulf Seyahat Sigortası, Fly Kıbrıs Hava Yolları ile yapacağınız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve çıkışlı Türkiye varışlı  seyahatlerde Türkiye sınırları içinde, Türkiye çıkışlı ve  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varışlı seyahatlerde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geçerli olacak şekilde seyahatiniz boyunca bazı risklere karşı sizleri teminat altına alır. 

İhtiyaç duymanız halinde 24 saat boyunca acil yardım ve seyahat danışma hizmetleri veren Gulf Sigorta Asistans Hizmetleri'ne ulaşabilir ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.

Yurt Dışı Seyahat Sigortası maksimum 30 güne kadar, 6ay - 74 yaş aralığında olan yolculara sunulabilmektedir.

Kişi başı teminat ve teminat limitleri aşağıdaki gibidir:

 

Teminatlar (Kişi Başı)

Teminat Limitleri (Euro)

Kaza ve Hastalık Sonucu Tedavi Masrafları

30,000 Euro

(64-74 yaş arası 100 Euro muafiyetli, 74 yaş üstü 15,000 Euro - 200 Euro muafiyetli)

Acil Tıbbi Nakil

Cenazenin Nakli

Seyahat İptali

1,500 Euro

Seyahatin Yarıda Kesilmesi

1,500 Euro

Bagaj Kaybı (Havayolu için geçerli)

1,500 Euro

Eşya başına limit

250 Euro

Bagaj başına limit

750 Euro

Bagaj Gecikmesi (12 saat sonrası)

200 Euro

Uçuş Rötarı

1,000 Euro

Tarifeli Uçuşun Kaçırılması

1,000 Euro

Gulf Sigorta Asistans Servisi (7/24 Saat)

Dahil

 

Asistans ve Müşteri Hizmetleri

Asistans / Müşteri Hizmetleri

Seyahat Sigortası ile ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda aşağıdaki ilgili birimler ile irtibata geçebilirsiniz. 

Genel Bilgi için

Seyahat Sigortası ile ilgili sorularınızda aşağıdaki iletişim bilgilerinden irtibata geçebilirsiniz. 

Gulf Sigorta A.Ş.

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.


No:4/2 Kat:4-5 Akkom Ofis Park Cessas Plaza Ümraniye P.K: 34768 İstanbul, Türkiye

 

 

İletişim Numaraları:

Seyahat Sigortaları Müşteri Hizmetleri: +90 216 681 7544 ya da e-posta: flykhyseyahat@gulfsigorta.com.tr 

 

 

Asistans / Hasar Bildirimi için

 

Asistans hizmetinden faydalanmak yada hasar bildiriminde bulunmak için aşağıdaki iletişim bilgilerinden irtibata geçebilirsiniz.

İletişim Numaraları:

Seyahat Sigortaları Müşteri Hizmetleri: +90 216 681 7544 ya da e-posta: flykhyseyahat@gulfsigorta.com.tr

 

 

Hasar için gerekli evraklar, hasar beyan formu ile birlikte Hasar sayfasından görüntülenebilir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatı ile hareket eden GULF SİGORTA A.Ş.’nin

(“Şirketimiz” veya “Gulf Sigorta”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve Şirketimizin müşterilerinin bilgilendirilmesi amacı ile hazırlanmıştır.  

 

Genel müdürlük, bölge müdürlükleri, şube, sigorta aracıları, mal ve hizmet sunan işletmeler, çağrı merkezi, destek hizmet sağlayıcıları gibi kanallar üzerinden temasa geçen yahut elektronik ortamda işlem yapan müşterilerimizin sigortalı olarak doğrudan veya sigorta ettiren aracılığıyla verdikleri kişisel veriler KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak; Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Şirketimizin işletmesel faaliyetlerinin, iş ilişkilerimizin yürütülebilmesi, sigortacılık hizmetinde kullanmak, poliçe, risk ve teklif çalışmalarının yapılması, tanzimi, yenilenmesi, istatistik ve olasılık hesaplarının yapılması, tahsilat süreçlerinin yönetimi, prim, komisyon ve hizmet bedellerinin ödenmesi, geliştirme çalışmalarının yapılması, fronting, reasürans ve koasürans süreçlerinin yürütülmesi, gelen aramaların kayıt altına alınması, kayıtların hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla kullanılması, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin ve yasal bildirimlerin yerine getirilmesi, yasal takip süreçlerinin yürütülmesi, işlem yapanın/ yaptıranın bilgilerini tespit için kimlik, adres ve gerekli bilgilerinin takibini yapabilmek, ürün ve hizmetlerin sizlere en uygun biçimde sunulabilmesi, pazarlama ve teknik süreçlerin devamlılığını sağlamak, Şirketimizin ticari güvenliğinin temini için çalışmalarımızın yürütülebilmesi, elektronik (internet/mobil ve benzeri) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mevzuat, Hazine ve Maliye Bakanlığı, MASAK ve diğer ilgili otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Şirketimizden talep edilen ürün/hizmetleri sunabilmek; ve iş ortaklarımız tarafından müşterilerimize önerilen hizmetlerle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek, sigorta ürünlerinin reklam ve tanıtımını yapabilmek, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, sigorta sözleşmesinin ifasından kaynaklanan hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz veya sizin lehinize akdedilen sözleşmenin gereğini yerine getirmek ve müşteri bilgilerinin tutarlılığının sağlanması amacıyla işlenmekte ve işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Şirketimiz tarafından Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.  

 

Bununla birlikte, kişisel verileriniz sigortacılık faaliyetlerinin görülmesi ve sigorta poliçenizin kapsamındaki hizmetlerin sağlanabilmesi için veya sigorta poliçesini destekleyici teknik ve organizasyonel faaliyetlerin sağlanabilmesi doğrultusunda; Gulf Sigorta Bölge Müdürlüklerine, yurt içindeki reasürans temin eden şirketler ve bu amaçlarla brokerlara, anlaşmalı kurumlar ve aktüere, destek hizmeti sağlayıcılarına, kurumsal müşteri çalışanı sigortalılar açısından sigorta ettirenin talebi olması halinde sigorta ettiren İnsan Kaynakları ve/veya ilgili birimine, hukuki uyuşmazlıkların çözümü amacıyla vekâlet ilişkisi içinde olunan gerçek ve tüzel kişilere, tüm ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi ve kuruluşlarla, özellikle söz konusu olduğu ölçüde; T.C. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK), Güvence Hesabı, adli ve idari makamlar, denetime veya gözetime yetkili kurumlar, Sigortacılık Kanunu’nun 31/A maddesinde sayılan finansal kuruluşlar, anlaşmalı bankalarla, meslek kuruluşları, iş ortakları ve zaman zaman diğer üçüncü kişi ve kuruluşlarla sigorta poliçenizin kapsamındaki hizmetlerin sağlanabilmesi için veya sigorta poliçesini destekleyici teknik ve organizasyonel faaliyetlerin sağlanması için paylaşılabilmektedir. 

 

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra sizlere özel her türlü ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin olarak siz değerli müşterimizle iletişim kurulabilmesi, ayrıca tanıtım, ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve pazar araştırması ve hedef müşteri grubu tespiti için işlenebilmektedir. 

 

KVKK’nın “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, www.gulfsigorta.com.tr’ de yer alan “Yasal Uygulamalar” kısmındaki “Gulf Sigorta Anonim Şirketi Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”nda belirtilen esaslar çerçevesinde tarafımıza ulaştırabilirsiniz. 

Kişisel Verileriniz mevzuatta zorunlu kılınan süreler, sektörel uygulamalar da göz önüne alınarak her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir. 

Kanun’un 4’üncü maddesi uyarınca Gulf Sigorta’nın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Şirketimiz ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

 

GENEL MÜDÜRLÜK

Ticaret Unvanı

Gulf Sigorta A.Ş. 

Merkez Adres

Saray Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad.Akkom Ofis Park Cessas Plaza No:4 Kat 4-5 Ümraniye / İSTANBUL

Ticaret Sicil No

İstanbul,  857584

Mersis No 

0871052362300018

Telefon

+90 0216 400 2 400

İnternet Adresi

www.gulfsigorta.com.tr

 

Şirketimizin websitesinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda da belirtildiği üzere, KVKK’nın 12. maddesine uygun şekilde, Şirketimiz, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 

 

Daha fazla detay için, www.gulfsigorta.com.tr de yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı inceleyiniz. 

 

 

Seyahat sigortası poliçeniz hakkında;

Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz.

İşbu poliçe Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’de oturma/çalışma izni olup daimi ikametgâhı Türkiye olan yabancı uyruklu kişiler için geçerlidir.

 

Seyahat sigortası temel özellikleri;

İşbu seyahat sigortası, kaza ve hastalık sonucu yaralanmadan acil tıbbi nâkile, seyahatin iptali, yarıda kesilmesinden, bagaj kaybı ve gecikmesine kadar geniş kapsamlı teminatlar sunmaktadır.

Seyahat Sigortanızın kapsamı poliçe sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

Seyahat Sağlık ve Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ve Poliçe Özel Şartları poliçenizin ayrılmaz bir parçasıdır; Lütfen dikkatlice okuyunuz

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması hakkında;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanunu kapsamında aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde hazırlanan Gulf Sigorta Kişisel Verilerin Korunması Politikası'na ulaşmak için lütfen tıklayınız: www.gulfsigorta.com.tr

 

Poliçe Primi

Poliçe prim bedeli seyahat sigortası poliçeniz üzerinde belirtilmiştir.

 

İşbu seyahat sigortası poliçesi TTK'nın ilgili maddelerine göre düzenlenmiştir.

 

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları için lütfen tıklayınız:

https://www.gulfsigorta.com.tr/pdf/ferdi-kaza-sigortasi-genel-sartlar.pdf

 

Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları için lütfen tıklayınız:

https://www.gulfsigorta.com.tr/pdf/seyahat-saglik-sigortasi-genel-sartlar.pdf

 

Genel Bilgi için;

Seyahat sigortası ile ilgili sorularınızda aşağıdaki iletişim bilgilerinden irtibata geçebilirsiniz.

 

Gulf SİGORTA A.Ş.  

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.

No:4/2 K:4-5 Akkom Ofis Park

Cessas Plaza Ümraniye /İstanbul

 

Müşteri İletişim Merkezi: 444 1 244 Mersis No: 0871052362300018 İletişim Numaraları:

Gulf Sigorta A.Ş. Müşteri Hizmetleri: +90 216 681 75 44

Yada e-posta: flykhyseyahat@gulfsigorta.com.tr

 

Genel Bilgi ve Hasar Bildirimi için 

Asistans hizmetinden faydalanmak ya da hasar bildiriminde bulunmak için aşağıdaki iletişim bilgilerinden irtibata geçebilirsiniz. 

 

Gulf SİGORTA A.Ş.

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 

No:4/2 K:4-5 Akkom Ofis Park 

Cessas Plaza Ümraniye P.K.:34768

İstanbul, Türkiye

Mersis No: 0871052362300018

 

İletişim Numaraları:

Gulf Sigorta A.Ş. Hasar Servisi: +90 216 681 75 44

Gulf Sigorta Asistans Servisi  24 Saat Acil Yardım & Seyahat Danışma Hattı Tel: +90 216 681 7545

 

Tahkim: Sigortacılık mevzuatı uyarınca tahkim sistemine üyeliğimiz mevcut olup, www.sigortatahkim.org sitesinden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

 

Poliçeniz ile ilgili her türlü talep öneri ve şikâyetlerinizi:  

Müşteri iletişim merkezimize veya e-posta adresimiz aracılığıyla (444 1 244)

Türkiye Sigorta Birliğine (www.tsb.org.tr)

2011 tarihli Genelgeyle e-devlet üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/)

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (sdkbilgi@hmb.gov.tr) Barbaros Mah. Kardelen Sok.

Palladium Tower No:2, Kat: 27-31-34-35

34746 Ataşehir / İstanbul

Gulf Sigorta A.Ş. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği üyesidir.

 

SİGORTA POLİÇESİ ÖZEL ŞARTLARI 

BÖLÜM A: SİGORTA KONUSU VE KAPSAMI 

Gulf Sigorta A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla Başvuru Formu’ nda adı geçen Sigortalı (sigortalılar) için sadece Fly Kıbrıs Hava Yolları internet sitesinden (www.flykhy.com) satın alınan poliçelerde yurt dışında geçerli olmak üzere sağlamaktadır. 

BÖLÜM B: TANIMLAR 

Acil Durum Nakli: Poliçe süresi sırasında ilk defa tanı almış ve belirti veren bir hastalık veya yaralanma sonucunda ani olarak ortaya çıkan ve dolayısıyla geciktirilmesi mümkün olmayacak tıbbi ve cerrahi bakım gerektiren sigortalının en yakın hastaneye nakli veya en yakın yerel bir hastanede tedavi gördükten sonra sigorta poliçesinin Coğrafi Kapsamı (BÖLÜM H) dâhilindeki bir yere tıbbi nakli anlamına gelir.

Anlaşmalı Geri Dönüş Tarihi: Seyahat sigortası üzerinde yer alan dönüş tarihi anlamına gelmektedir.

Anlaşmalı Hareket Tarihi: Seyahat sigortası üzerinde yer alan gidiş tarihi anlamına gelmektedir.

Bagaj: Havayolunun kontrol ettiği ve emanetinde bulundurduğu yolculara ait eşya anlamına gelir.

Başlangıç Tarihi: Poliçede belirtilen başlangıç tarihi esas alınmak üzere tüm primin veya ilk prim ödemesinin tam olarak tahsil edildiği andan itibaren poliçe teminatları yürürlüğe girmektedir. Sonradan poliçeye zeyil ile yapılan değişiklikler olması durumunda ise bu değişikliklere ait başlangıç tarihi, zeylin yürürlüğe girdiği tarihtir. 

Bedeni Zarar: Kaza sonucu oluşan, tedavi gerektiren, işgücü kaybına yol açan ve hatta ölümle sonuçlanabilen durumları kapsamaktadır.

Birinci Derece Aile Yakını: Sigortalının Türkiye Cumhuriyeti’nde veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ikamet eden resmi eşi, öz anne, öz baba, kardeş ve çocuklarıdır.

Ciddi Yaralanma ya da Hastalık: Bir doktor tarafından sigortalının yaşamı için hayati tehlike yarattığı öngörülen bir yaralanma ya da hastalık anlamına gelmektedir.

Daimi İkametgâh/Yurt: Sigortalının poliçe düzenlenirken daimi ikamet ettiği veya üç aydan uzun süre geçici olarak ikamet ettiği şehirdir.

Doktor/Tıp Doktoru: Çalıştığı coğrafi bölgede tıbbi ve cerrahi hizmetler sunmaya yasal olarak yetkili olan sigortalının ve/veya sigorta ettirenin kendisi ve/veya aile yakını olmayan kişi anlamına gelir. Ayrıca doktor, lisansının kapsamı dâhilinde faaliyet gösteren ve onaylı bir kurum tarafından verilen bir derece sahibi ve lisanslı tıp doktoru anlamında kullanılır. Doktor terimi mütehassıs ve cerrah terimlerini de kapsar.

Eş:  Sigortalının resmi karısı ya da kocası anlamına gelir.

Hastane: 

 1. Sağlık hizmetleri için geçerli bir ruhsata (kanunlara göre alınması gerekiyorsa) sahip olan  
 2. Temel işlevi hasta veya yaralı insanları tedavi etmek ve bakımını yapmak olan  (c) Tesislerde daima ve fiziksel olarak hazır bulunan bir veya birden fazla doktordan oluşan bir kadroya sahip olan 
 1. 24 saat hemşirelik hizmeti sunan ve tesislerinde daima en azından bir kalifiye ve lisanslı profesyonel hemşiresi bulunan  
 2. Kendi tesislerinde ya da önceden yapılmış sözleşmelere göre hastane ile bağlantılı olan başka tesislerde organize tanı ve cerrahi müdahale olanakları bulunan 
 3. Temel işlevinin gereği olan hizmetler dışında, bir klinik veya yaşlılar için bakım evi, huzur evi veya nekahat tesisi veya benzeri bir kuruluş olmayan ve tıbbi mevzuata göre tanınmış bir kurum anlamına gelir.

Hastalık: Bu sigorta poliçesi yürürlükte iken ortaya çıkan ve doktor tarafından tedavisini gerektiren bir hastalık anlamına gelmektedir.

Kaza:  Sigorta süresi içerisinde, harici, aşırı ve açıkça görülür bir şekilde, sigortalının maruz kaldığı ani, öngörülemeyen, kontrol edilemeyen ve beklenmedik fiziksel bir olay anlamına gelir.

Makul ve Mutad Giderler: Sigortalının tedavisi için gerekli olan tedavi, ilaç ve servis giderleridir. Giderlerin meydana geldiği yerdeki benzer tedavi, ilaç ve tıbbi servis normal ücret ve masrafları ile sınırlandırılmıştır.

Muafiyet: Poliçe teminat limitlerinde belirtilen ve teminat ödemelerindeki sigortalı katılım payı ve/ veya sigortalı tarafından ödenen günlerin sayısı ya da masrafların miktarı anlamına gelir.

Önceden Var Olan Durum: Doktor tarafından poliçe yürürlük tarihinden önceki iki yıl içinde tavsiye edilen ya da verilen tıbbi bakım tedavi ya da öneriler ile poliçe yürürlük tarihinden önceki beş yıl içinde gerekli olan hastane bakımı ya da cerrahi müdahaledir.

Seyahat: Kara/Deniz düzenlemeleri olan uçak seferleri de dâhil olmak üzere kara/deniz programlarıdır. Bir seyahat, bağlantılı uçuş seferleri ve kara/deniz programları arasında geçen zamanı kapsamaz.

Grev ve Lokavt: Taşıyıcının tarifeli hareketini ve varışını engelleyen, işçilerin, topluca çalışmamak suretiyle işyerinde faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla aralarında anlaşarak veyahut bir kuruluşun aynı amaçla topluca çalışmamaları için verdiği karara uyarak işi bırakmalarına ve/veya işveren hareketleridir.

Menfaattar: Sigortalının veraset ilamında yer alacak kişi/kişiler anlamına gelir.

Sigortacı: Bu sigorta poliçesinin tanzim edildiği ülkede tescil edilip işletme ruhsatı almış Sigorta Şirketi olan Gulf Sigorta A.Ş.’dir.

Sigortalı: Kendisinin veya sigorta ettirenin sigorta başvurusunda bulunarak lehine sigorta poliçesi tanzim edilen ikametgahı Türkiye Cumhuriyeti'nde veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olan ve Fly Kıbrıs Hava Yolları internet sitesinden (www.flykhy.com)

dış hatlar uçak bileti beraberinde satın alınan poliçelerde yaş sınırı olmaksızın, isteğe bağlı olarak poliçelerde ise asgari 6 (dahil) ay azami 74 (dahil) yaşında olan kişi anlamına gelir.

Sigorta Ettiren: Bu sigorta poliçesi için başvuran, başvurusu sigortacı tarafından kabul edilen ve bu sigorta poliçesinin teminatı dâhilinde sigortalı lehine hareket eden prim ödeme borcu altındaki kişi anlamına gelir.

Sigorta Poliçesi: Sigortacının sigorta sözleşmesi gereğince TTK’nın ilgili maddesine göre düzenlediği ve sigortanın şart ve koşullarını gösteren belgedir.

Tıbbi Bakım Giderleri: Sigortalının seyahat süresince ilk defa tanı almış ve belirti veren hastalık veya bir kaza sonucu yaralanması halinde tedavileri için gerekli masraflar ile aşağıda belirtilen hizmet ve ilaç giderlerinin sigorta poliçesindeki yazılı limitlere kadar sigorta poliçesi genel ve özel şartları çerçevesinde ödenmesidir.

Bunlara aşağıdaki durumlar dâhildir: a.  Doktor vizitesi

 1. Hastane hizmetleri ve ameliyat odasının kullanılması
 2. Anestezi (yapılması dâhil), röntgen muayenesi ya da tedavisi ve laboratuvar testleri d.  Ambulans servisi
 1. İlaç, tıbbi malzeme ve tedavi için gerekli servisler
 2. Doğal sağlam dişte meydana gelen ve kaza sonucu ortaya çıkan acil diş tedavisi; bunlar diş başına 500 TL ve teminat limitlerinde belirtilen azami tutar ile sınırlıdır.

Teminat Limiti: Bu sigorta poliçesi genel ve özel şartlarında belirtilen, ilgili teminat kapsamına giren teminat üst bedelidir.

Tıbbi Gereklilik: Doktorun kanısına göre:

 1. Durumunuzla ilgili semptomlara, teşhislere ve tedaviye uygunluk,
 2. Tıbbi uygulamanın bilinen standartları ile uygunluk,
 3. Sigortalının sağlığı için zorunluluk arzı gerekmektedir.

Tıbbi Nakil: Sigortalının acil tıbbi naklinin gerektiği durumlarda sağlanan kara ulaşımıdır.

Toplam Limit: Poliçe teminatları kapsamında bulunan hasarlarla ilgili olarak sigortacının azami yükümlülüğü, poliçede belirtilen toplam limiti aşmamalıdır. Herhangi bir zamanda ödenmiş ve/veya ödenmemiş hasar tazminatları toplam limitin aşımı ile sonuçlanırsa, ödenmemiş hasarlara atfolunan bireysel yan ödemeler, bu toplam limitin aşılmamasını sağlamak için gerektiği oranda düşürülecektir.

Yaralanma: Sigorta dönemi içinde, ani ve harici bir hadise nedeniyle sigortalının iradesi dışında meydana gelebilecek kazaların neden olduğu bedensel yaralanma anlamına gelir. Yaş: Başvuru, hasar formları üzerinden yer alan tarihi ne olursa olsun, sigortalı kişinin nüfus kaydı, pasaport gibi resmi belgelerinde yer alan doğum tarihi üzerinden hesaplanan resmi yaşı anlamına gelir.

Savaş: İlan edilmiş ya da edilmemiş, ekonomik, coğrafik, milliyetçi, politik, ırksal, dinsel ya da diğer sonuçlara ulaşmak için herhangi bir egemen millet tarafından askeri güç kullanımını da içeren savaş ya da savaş benzeri faaliyetler anlamına gelir.

Toplu Taşıma Aracı: Geçerli bir lisans ile yolcu taşımak üzere önceden belirlenmiş bir güzergâh üzerinde tarifeli olarak çalışan herhangi bir kara, deniz ya da hava taşıyıcısı anlamına gelmektedir.

Yurt İçi: Türkiye çıkışlı uçuşlarda Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve gümrük kapıları dâhilinde olan coğrafi alanken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çıkışlı uçuşlarda ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları ve gümrük kapıları dâhilinde olan coğrafi alandır.

Yurt Dışı: 

Türkiye Cumhuriyeti çıkışlı uçuşlarda Türkiye Cumhuriyeti sınırları haricinde olan, Türkiye Cumhuriyeti gümrük kapısından çıkılması ile başlayan, Türkiye Cumhuriyeti gümrük kapısından girilmesi ile biten coğrafi alanken, 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çıkışlı uçuşlarda ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları haricinde olan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gümrük kapısından çıkılması ile başlayan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gümrük kapısından girilmesi ile biten coğrafi alandır. 

BÖLÜM C: SİGORTANIN SÜRESİ 

Türkiye Cumhuriyeti çıkışlı uçuşlarda sigorta teminatı poliçede yer alan anlaşmalı hareket tarihinde sigortalının Türkiye Cumhuriyeti gümrük kapısından çıkışı ile teminat kapsamı başlıyor olup, Fly Kıbrıs Hava Yolları tek yön uçak bileti beraberinde alınan poliçelerde uçağın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine varış saatinden 48 saat sonra, Fly Kıbrıs Hava Yolları gidiş– dönüş uçak bileti beraberinde alınan poliçelerde ve isteğe bağlı olarak satın alınan poliçelerde belirtilen anlaşmalı geri dönüş tarihinde ve/veya Türkiye Cumhuriyeti gümrük kapısından girişi ile hangisi daha önce gerçekleşmiş ise sigorta poliçesi teminat kapsamı sona erer.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çıkışlı uçuşlarda ise sigorta teminatı poliçede yer alan anlaşmalı hareket tarihinde sigortalının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gümrük kapısından çıkışı ile teminat kapsamı başlıyor olup, Fly Kıbrıs Hava Yolları tek yön uçak bileti beraberinde alınan poliçelerde uçağın Türkiye Cumhuriyetine varış saatinden 48 saat sonra, Fly Kıbrıs Hava Yolları gidiş–dönüş uçak bileti beraberinde alınan poliçelerde ve isteğe bağlı olarak satın alınan poliçelerde belirtilen anlaşmalı geri dönüş tarihinde ve/veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gümrük kapısından girişi ile hangisi daha önce gerçekleşmiş ise sigorta poliçesi teminat kapsamı sona erer. 

BÖLÜM D: SİGORTAYI YAPTIRMAK İÇİN KİMLER BAŞVURABİLİR? 

Fly Kıbrıs Hava Yolları internet sitesinden (www.flykhy.com) yurt dışı uçak bileti beraberinde alınan yurt dışı poliçelerinde yaş sınırı olmaksızın, isteğe bağlı olarak satın alınan yurt dışı poliçelerinde ise asgari 6 ay (dâhil) azami 74 yaşında (dâhil) olan ve sigortaya başvururken yapılan beyanda kişinin sigortaya dâhil olmasını engelleyecek şartlardan herhangi birine sahip olmayan adına poliçe düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes sigorta yaptırmak için başvurabilir.

 

BÖLÜM E: TEMİNATLAR 

İşbu poliçe Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları dâhilinde tanzim edilmiştir. 

Acil Durumda Tedavi Masrafları 

Seyahatiniz esnasında önceden var olan bir durumdan kaynaklanmadıkça, ciddi bir yaralanma ya da ani hastalığın tedavisi için teminat limitlerinde belirtilen azami sınırlara kadar her bir vaka için belirtilen muafiyet doğrultusunda yaptığınız tıbbi bakım giderleriniz ödenecektir. Tıbbi müdahaleler teminat limitlerinde belirtilen limitler dâhilinde, hastane, bakım ve ambulans servisi dâhil, gerekli tıbbi bakım ya da cerrahi müdahale ve hizmetler için ödenecektir. 

İstisnalar:

 1. Bir doktor tarafından tıbbi olarak gerekli olduğu onaylanmayan ya da tavsiye edilmeyen hizmetler, ilaçlar, tedavi ya da hastane bakımları,
 2. Rutin fiziksel muayeneler ya da benzeri muayeneler ve laboratuvar teşhisleri ya da röntgen muayeneleri,
 3. Bir kaza sonucu olmamak kaydı ile kozmetik ya da plastik cerrahi müdahaleler,
 4. Sivilce teşhis ve tedavisi,
 5. Eğri burun ve bunun düzeltilmesi için gerekli olan cerrahi müdahaleler,
 6. Tıp uzmanlarının deneysel olduğuna karar verdiği organ nakilleri,
 7. Muayene ve aşı dâhil her türlü çocuk bakımı,
 8. Tamamen tıbbi olmayan giderler,
 9. Yaralanma ya da hastalığın görüş ya da duyma yeteneğini bozması durumları hariç; gözlük, lens, kulaklık alımı ve bunlarla ilgili muayene giderleri,
 10. Normal şartlarda ücret alınmayan, resmi bir devlet hastanesinde yapılan tedavi ve sunulan hizmetler,
 11. Akli, sinirsel ya da psikolojik hastalıklar ya da istirahat tedavileri,
 12. Kısırlık teşhis ya da tedavisi ya da çocuk yapamama ile ilgili sorunların tedavi ve teşhisi ile cerrahi yöntem ve araçlar dâhil hamilelik durumları.

Acil Durumda/Taburcu Halinde Hasta Nakli

Kazaen yaralanma ya da geçmişten gelmeyen ve akut olan hastalık sigortalıyı bulunduğu yerden naklini gerektiriyorsa, teminat limitlerinde gösterilen azami limitlere kadar makul ve mutad giderler tarafımızdan karşılanacaktır. Acil Durum/Taburcu Halinde Tıbbi Nakli için, yaralanma ya da hastalığın acil durum nakli gerektirdiğini onaylayan bir doktor ya da hastane tarafından direktif verilmelidir.

Yurt dışındaki bir sigortalının Acil Durumda/Taburcu Halinde Hasta Nakli teminatının kullanılabilmesi için, sigortalının yurda acil durum naklinin tıbbi açıdan zorunlu olması, Gulf Sigorta Asistans Servisi’ne durumun bildirilmiş olması ve düzenlemelerin Gulf Sigorta Asistans Servisi tarafından yapılması zorunludur. Gulf Sigorta Asistans Servisi’ne bildirim yapılmadan naklin gerçekleştirilmesi durumunda, tıbbi nakil ücretleri sigortacı tarafından ödenmez. 

Cenazenin Daimi İkametgâha İadesi:  

Teminat kapsamı sürecinde kaza sonucu vefatın gerçekleştiği yerden sigortalı cenazesinin daimi ikamet adresine veya def’in edilecek Türkiye sınırları dâhilindeki bir adrese, 1 (bir) nakil ile sınırlı olmak kaydı ile ulaştırılması ile ilgili makul ve mutad giderler poliçede belirtilen limitler dâhilinde karşılanmaktadır. 

Kapsamdaki giderlere, bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile,  a) Tahnit, 

 1. Yakmak, 
 2. Tabut, 
 3. Ulaşım vb. Diğer cenaze masrafları dâhildir.

Seyahatin İptali

Şayet anlaşma yapılmış olan, seyahat başlangıç tarihinden önce, sigortalının veya sigortalının daimi ikametgâhı / yurdu ile aynı ülkede ikamet eden birinci derece aile yakınının, seyahat süresine kadar devam eden ve doktor tarafından bir resmi rapor ile belgelenmiş olması kaydı ile hastalanması, yaralanması veya ölümü halinde seyahate engel hali olması durumunda seyahat iptal edilir ise tur bedelinin geri alınamayan kısmı sigortacı tarafından teminat limiti dâhilinde ödenecektir.

Söz konusu hastalık, yaralanma ya da ölüm meydana gelmeden önce rezervasyon yapılmış ve peşinat ödemesinin yapılmış olması kaydı ile otel ve/veya taşıyıcı firmaya ödemiş olduğu ve kullanmadığı, iadesi mümkün olmayan peşinatlar sigortalıya ödenecektir. 

Teminat limitlerince ödeme yapılırken seyahat acentesi, havayolu şirketi ve konaklama yapılacak olan otel'in rezervasyon/bilet iptal şartları dikkate alınacak ve seyahat acentesi, havayolu şirketi ve otelin ödemesi gereken oranın dışında ve üstünde kalan tutar, poliçede yazılı olan azami teminat limiti dâhilinde ödenecektir.

İstisnalar:

1. Poliçe tanzim tarihinden önce var olan tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan her türlü hastalık veya ölüm nedeni ile seyahate engel teşkil eden haller   2. Sigortalının veya birinci derece aile yakınlarının Ekonomik Çöküntü ve İflas yaşaması, 3. Geçerli Pasaport alınamaması, Vize alınamaması ya da Konsolosluğun red vermesi durumlarında seyahat iptal edilmiş sayılmayacak ve herhangi bir tazminat tahakkuk etmeyecektir.

4. Havayolunun fazla bilet satışı (Over booking) dolayısı ile yaşanabilecek iptaller 

Seyahatin Yarıda Kesilmesi  

Şayet anlaşma yapılmış olan seyahat, başladıktan sonra sigortalının veya sigortalının daimi ikametgâhı / yurdu ile aynı ülkede ikamet eden birinci derece aile yakınının, seyahat süresi içerisinde doktor tarafından bir resmi rapor ile belgelenmiş olması kaydı ile  (Sigortalının ya da birlikte seyahate çıktığı birinci derece aile yakınlarının hastalanması ya da ölümü sonucu, bir doktorun, durumun ciddiyetine binaen, tıbbi gereklilik yüzünden seyahatin yarıda kesilmesine ilişkin tavsiyesi ve bir doktorun direkt bakım, tıbbi müdahalesi altında olması gerektiğinin veya doktorun raporu ile sigortalının istirahatini uygun gördüğü durumlarda doktor raporuyla ispatlanması zorunludur.) hastalanması, yaralanması veya ölümü durumunda seyahate devam edememe halinde, teminat limitlerinde belirtilen toplam limitlere kadar ödenen depozito tarafımızca ödenecektir.

Seyahate devam edememe halinde evinize geri dönmek ya da kara/deniz ulaşımlarına erişmek için, otel ve/veya taşıyıcı firmaya ödenmiş olup ve kullanılmayan, iadesi mümkün olmayan tutarlar sigortalıya ödenecektir. Tazminat, tarifeli taşıyıcının tek yön ‘ekonomik’ sınıf bilet ücreti ile sınırlı olup, azami ödenecek miktar poliçe teminat limiti ile sınırlıdır. 

Bagaj Kaybı (Sadece Havayolu ile)

Havayolu şirketi sorumluluğunda iken (Havayolu şirketi tarafından kontrolü yapılarak teslim alınmış olan) tarifeli uçuşunuz esnasında ve sigortalıya ait  (ödünç alınmamış veya kiralanmamış) eşyaların kaybolması, çalınması ya da hasar görmesi sonucu oluşan kayıplar, hava yolu tarafından rapor tutulmuş olması şartı ile teminat limitleri dâhilinde ödenecektir. Sadece seyahat eden sigortalının kişisel kullanımındaki eşyalar için tazminat ödemesi yapılacaktır.

Aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmanızı rica ederiz:

 • Tazminat ödemesi, eşyanın çalındığı, kaybolduğu ya da zarar gördüğü andaki rayiç değeri üzerinden yapılacaktır. Eşyanın yaşına bağlı olarak yırtılma ve çalınması sonucu oluşacak hasar ödemesinde aşınma ve yıpranma payı dikkate alınacaktır.   
 • Sigortacı tarafından yapılacak olan tazminat ödemesi, havayolu şirketinin yapmış olduğu tazminat ödemesini aşan kısmı kapsayacaktır.
 • Tek, çift ya da set halindeki eşyalar için yapılacak olan azami teminat ödemesi poliçede yazan eşya başına teminat limiti ile sınırlıdır.

Teminat kapsamına alınmayan durumlar:

 1. Havayolu şirketi sorumluluğu altında olmayan bagajların kaybolması, çalınması ya da zarar görmesi
 2. Kargoya verilmiş ya da ayrı ayrı gönderilmiş bagajların kaybolması, çalınması ya da zarar görmesi
 3. Havayolu şirketine çalınmasının, kaybolmasının veya hasar görmesinin ardından 24 saat içinde bildirilmemesi ve bu durum ile ilgili yazılı bir rapor alınmamış olması. Eşyanızın çalındığını, kaybolduğunu veya zarar gördüğünü havaalanını terk ettikten sonra fark etmeniz
 

durumunda, havayolu şirketi ile irtibata geçip olayın oluşunu detaylı şekilde açıklayan yazılı raporun yedi gün içerisinde alınması zorunludur. 

 1. Değerli eşyalar, nakit para, mücevherat, seyahat çekleri, çek, posta ya da para havalesi, ticari ve kıymetli dokümanlar, kimlik, pasaportlar, ehliyetler, seyahat biletleri ile diğer seyahat belgeleri ve kredi belgelerinin kaybı, çalınması veya hasar görmesi
 2. Fatura ibrazı gereken hasarlarda fatura ibrazının yapılmaması veya kişiye ait olduğunu kanıtlayan belgenin sağlanamaması

6.Akıcı, kırılabilir ve bozulabilir maddelerin, yiyeceklerin kaybolması veya hasar görmesi veya diğer eşyalarda hasara sebebiyet vermesi

 1. Mekanik ya da elektronik bozulmalar, dijital ortamda kaydedilen bilgiler.
 2. Eşyayı kullanılamaz hale getirmeyen derecede hasarlar
 3. Eşyanızın gümrük, polis veya diğer görevliler tarafından alıkoyulması veya hasar görmesi 10. Bagajınızdaki pudra ya da sıvı sızması sonucu oluşan hasarlar veya mekanik ya da elektronik bozulmalar
 1. Lens, güneş gözlüğü, numaralı gözlük, takma diş, işitme cihazları, yapay uzuvlar, tablolar, elektronik tüm aletler, cep telefonları, bilgisayarlar, bisikletler ve aksesuarları, motorlu araçlar ve aksesuarları(anahtar dâhil), denizci ekipmanları, müzik aletleri ve ilaçlar
 2. Ara transferden kaynaklı bagaj kaybı 
 3. Valiz, çanta, kutu gibi sigortalı yolcunun eşyalarını taşıma amacı ile kullandığı taşınabilir muhafaza kabı ile ilgili hasarlar (Havayolu tarafından belgelendirilmiş olma kaydı ile kayıp durumu hariç)

Bagaj Gecikmesi (Sadece Havayolu için geçerli)

Havayolu şirketi sorumluluğunda iken (Havayolu şirketi tarafından kontrolü yapılarak teslim alınmış olan) bagajın sigortalının havayolu seyahati sonrası varış noktasına ulaşmasından 12 saat ve daha fazla gecikmesi durumunda, havayolu şirketi tarafından rapor tutulmuş olması şartı ile teminat limitleri dâhilinde geciken bagajdaki zaruri / acil ihtiyaç olan eşyanın yerine varış noktasına ulaşılmasından sonraki ilk on (10) gün içinde gerçekleştirilen faturalanmış satın alma ile ilgili masraflar sigortacı tarafından ödenecektir.

Aşağıdaki hususu göz önünde bulundurmanızı rica ederiz:

Sigortacı tarafından yapılacak olan tazminat ödemesi, havayolu şirketinin yapmış olduğu tazminat ödemesini aşan kısmı kapsayacaktır.

İstisnalar:

 1. Havayolu şirketi sorumluluğu altında olmayan bagajlar,
 2. Kargoya verilmiş ya da ayrı ayrı gönderilmiş bagajların gecikmesi
 3. Havayolu şirketine bagaj gecikmesinin 6 saat içinde bildirilmemesi ve bu durum ile ilgili yazılı bir rapor alınmamış olması. 
 4. Değerli eşyalar, nakit para, mücevherat, seyahat çekleri, çek, posta ya da para havalesi, ticari ve kıymetli dokümanlar, kimlik, pasaportlar, ehliyetler, seyahat biletleri ile diğer seyahat belgeleri ve kredi belgeleri
 5. Fatura ibrazının yapılmaması veya kişiye ait olduğunu kanıtlayan belgenin sağlanamaması 6.Akıcı, kırılabilir ve bozulabilir maddeler, yiyecekler
 1. Dijital ortamda kaydedilen bilgiler.
 2. Eşyanızın gümrük, polis veya diğer görevliler tarafından alıkoyulması dolayısı ile yaşanan gecikmeler
 3. Lens, güneş gözlüğü, numaralı gözlük, takma diş, işitme cihazları, yapay uzuvlar, tablolar, elektronik tüm aletler, cep telefonları, bilgisayarlar, bisikletler ve aksesuarları, motorlu araçlar ve aksesuarları(anahtar dâhil), denizci ekipmanları, müzik aletleri ve ilaçlar
 4. Ara transferden kaynaklı bagaj gecikmeleri
 5. Bagajın seyahat varış noktasına ulaşmasının ardından sigortalı tarafından gecikmeli bagajın ilgili merciden teslim alınması aşamasında kullanılan araçlar ve buna bağlı tüm harcamalar.

Uçuş Rötarı

Eğer sigortalının seyahati aşağıda yazılı bulunan teminat kapsamındaki tehlikeler sonucu tarifeli kalkış saatinden itibaren 12 ya da daha fazla saat gecikirse, poliçe teminat limitleri kadar sigortalıya tazminat ödemesi yapılacaktır.

Teminat Kapsamındaki Tehlikeler:

 1. Kötü hava koşulları nedeniyle taşıyıcının gecikmesi.
 2. Sigortalının seyahati esnasında kullanılan tarifeli taşıyıcı personelinin grevi ya da diğer hareketleri yüzünden ortaya çıkan gecikme.
 3. Taşıyıcının ekipmanlarındaki bir arızadan kaynaklanan gecikme.

İstisnalar:

 1. Bu sigorta poliçesinin alınmasından önce Kamu veya tarafınızca bilinen sigorta teminat kapsamındaki herhangi bir tehlikeden kaynaklanan gecikmeler.
 2. Havayolunun fazla bilet satışı (Over booking) dolayısı ile kaynaklanan gecikme

Tarifeli Uçuşun Kaçırılması

Eğer, toplu ulaşım araçlarında yaşanan grev dolayısı ile oluşabilecek aksamalar veya sigortalının kişisel aracı ile geçireceği bir trafik kaza dolayısı ile seyahat başlangıç noktasına gecikmesi ve uçuşunu kaçırması durumunda poliçe teminat limitleri kadar sigortalıya tazminat ödemesi yapılacaktır.

Havayolu şirketi bilet koşulları gereği cezalı / cezasız bir uçuş sunabiliyor ise, poliçe teminat limitleri ödenmeden havayolu şirketi bilet koşulları incelenecek ve sigortalının kaybı kadar ödeme yapılacaktır.

İstisnalar:

1. Toplu taşıma araçlarında kamuoyuna önceden bildirilmiş bir grev sonucu oluşacak gecikmeler; 

24 SAAT DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Gulf Sigorta Asistans Servisi, aşağıdaki hizmetleri temin edecektir:

Tıbbi Danışmanlık / Yardım: Başınıza gelen bir kaza ya da hastalık sonucu tıbbi bir acil durum hakkında Gulf Sigorta Asistans Servisi’ne durumu bildirir bildirmez, Gulf Sigorta Asistans Servisi bulunduğunuz yerdeki tıp merkezi ile temas kuracak ve alınacak önlemi saptamak üzere orada bulunan doktor ile durumu görüşecektir. Eğer mümkünse ve uygunsa, alınacak önlem ile ilgili olarak bir karara varmada yardımcı olmak üzere aile doktorunuz ile temas kurulacaktır. 

Gulf Sigorta Asistans Servisi, daha sonra, aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla, yerel bir doktorun önerilmesi ve bulunması ile uygun gördüğü bir hastanenin ayarlanması dâhil, gerekli olan her türlü tıbbi acil durum yardımını organize edecektir.

Tıbbi Nakil Hizmetleri Organizasyonu: Gulf Sigorta Asistans Servisi tıp kurulunun kanısına göre, eğer tedavi için sigortalının başka bir yere nakledilmeniz ya da kendi ülkenize geri götürülmeniz tıbben uygun bulunursa, Gulf Sigorta Asistans Servisi durumunuzun ciddiyetinin tıbben değerlendirilmesi sonuçlarına dayanarak, size en uygun yöntemlerde tıbbi nakil işini ayarlayacaktır. Bu yöntemlere; hava ve kara ambulansı, normal uçak, demiryolu araçları ya da diğer uygun araçlar dâhildir. Ulaşım ve varış yerine ilişkin kararlar, Gulf Sigorta Asistans Servisi tarafından alınacaktır. Poliçe teminatı kapsamında olmayan nakiller sigortalının onayı üzerine organize edilecek olup bedeli sigortalı tarafından karşılanacaktır. Cenazenin Kendi Ülkesine Gönderim Hizmetleri: Gulf Sigorta Asistans Servisi, bu hizmet anlaşması yürürlükte iken, ölümünüz halinde cenazenizin kendi ülkenize gönderilmesi için gerekli olan tüm düzenlemeleri yapmayı kabul etmektedir. 

Hukuki Yardım: Size atfedilen sorumluluktan dolayı herhangi cezai olmayan bir hareketten ötürü tutuklanmanız ya da tutuklanma tehdidi altında olmanız durumunda, Gulf Sigorta Asistans Servisi eğer arzu edilirse, sizi mahkemelerde temsil edecek avukatların isimlerini size verecektir.

Kayıp Bagaj ya da Kayıp Pasaport: Kendi ülkeniz dışında iken, eğer Gulf Sigorta Asistans

Servisi’ne bagaj ya da pasaportunuzun kaybolduğunu bildirirseniz, Gulf Sigorta Asistans Servisi ilgili makamlarla temas kurup yenilenmesi için gerekli talimatı almak suretiyle size yardımcı olacaktır. 

Genel Yardım: Gulf Sigorta Asistans Servisi, acil durumlarda çeviri ve iletişim için size yardım edecek bir merkezdir. Gulf Sigorta Asistans Servisi, seyahat sorunlarınıza yardımcı olabilecek konsolosluklar, resmi kurumlar, çevirmenler ve diğer hizmet kurumları ile temas kurmada ve onların hizmetlerinden yararlanmada sigortalıya yardımcı olacaktır. Ayrıca, Gulf Sigorta Asistans Servisi daimi ikametgâhınıza döndüğünüzde, sigorta tazminat talebinde bulunmanızı kolaylaştırmak için, sigorta koordinasyonu sağlayacak, tazminatın teyit edilmesine dayalı olarak tıbbi hizmet veren kuruma ödeme yapılmasını garanti altına alacak ve ödemeleri, belgeleri ve çeviri işlerini koordine edecektir.

Seyahat Öncesi Hizmetler: Hareket etmenizden önce, Gulf Sigorta Asistans Servisi dış ülkelerle ilgili tehlikeler konusunda, aşılanma konularında, pasaport ya da vize işlemleri konularında, hava durumu hakkında ve belli yerlere seyahat ederken Devlet Daireleri ve özel hizmetler hakkında bilgiler verecek ve uyarılarda bulunacaktır. Gulf Sigorta Asistans Servisi, ayrıca yol güzergâhında özel tıbbi bakım ayarlayacaktır (örneğin diyaliz, tekerlekli sandalye vb. gibi).

Acil Durum Seyahat Acentesi Hizmeti: Gulf Sigorta Asistans Servisi, sigortalıya uçak ve otel rezervasyonları için 24 saat seyahat acentesi hizmeti verecektir. Gulf Sigorta Asistans Servisi aynı zamanda, sigortalının kredi kartıyla uçak bileti ve diğer hizmetlerin ödenmesini sağlayacaktır. Bunun yanında, ücreti ödenmiş biletin havaalanı gişelerinden alınması ya da biletin posta ya da kurye ile yollanması hizmetleri, sigortalı için Gulf Sigorta Asistans Servisi tarafından sağlanacaktır. 

BÖLÜM F: BEKLEME SÜRELERİ 

Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları kapsamında teminat sağlanmakta olup poliçe teminatları için bekleme süresi uygulanmamaktadır. 

BÖLÜM G: TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER 

İşbu sigorta Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Madde 4,5,6 ve Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları Madde 9’da yer alan istisnalar dâhilinde teminat sağlamaktadır.

Uluslararası Ticaret Kontrolü ve Ekonomik Yaptırımlar: Birleşmiş Milletler kararları veya Avrupa Birliği veya Birleşik Krallık veya Amerika Birleşik Devletleri ticari ve ekonomik yaptırımları, kanunları ve düzenlemeleri kapsamında yer alan tüm yaptırımlar, yasaklamalar veya kısıtlamalar uyarınca, reasürörün/sigortacının teminat sağlamak, hasar ödemek veya menfaat sağlamak suretiyle böyle bir yaptırım, yasaklama veya kısıtlamaya maruz kalması söz konusu ise, hiçbir reasürör/sigortacı herhangi bir teminat sağlamış gibi addedilmeyecek ve hiçbir reasürör/sigortacı bu sözleşmenin hükümleri kapsamında herhangi bir tazminat ödeme veya herhangi bir menfaat sağlama hususunda sorumlu olmayacaktır.

Bu poliçe, doğrudan veya dolaylı olarak Küba, İran, Suriye, Sudan, Kuzey Kore veya Kırım bölgesinde, buralara veya buralardan geçilerek yapılması planlanan veya yapılan seyahatlerden doğan herhangi bir zarar, yaralanma, hasar veya hukuki sorumluluğu teminat altına almaz.

Yürürlük Tarihinin Ertelenmesi: Sigortalı ya da bakmakla yükümlü olduğu kişiler, eğer hastane bakımında ise ya da benzer yaş ve cinsiyetteki kişilerin yapabildiği normal görevleri yapabilecek durumda değiller ise sigorta poliçesi ile sağlanan teminatlar yürürlükte olmayacaktır.

İşbu sigorta poliçesindeki her türlü teminat, önceden var olan durum dolayısı ile söz konusu hastane bakımı ya da iş görmezlik hali sona erdikten 7 gün sonra yürürlüğe girecektir. 

BÖLÜM H: COĞRAFİ KAPSAM 

İşbu sigorta teminatı Türkiye Cumhuriyeti çıkışlı uçuşlarda sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları dâhilinde geçerliyken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çıkışlı uçuşlarda sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde geçerlidir 

BÖLÜM I: ORTAK HÜKÜMLER 

Sözleşme: Bu sözleşme, sigortalının beyanına istinaden kurulmuş olup sigorta ettirene / sigortalıya doğru beyanda bulunma yükümlülüğü getirmiştir. Sigortacı ve sigorta ettiren / sigortalı her iki tarafın haiz olduğu hak ve borçları gösteren bu sözleşme, poliçe ve zeyilnamelerden oluşmaktadır. Sigortalı / sigorta ettirenin sözleşmenin yapılması, poliçenin devamı sırasında ve hasar sonrasında doğru beyan vermemesinden doğabilecek her türlü kayıp ve zararlar sigortalı / sigorta ettirene Türk Ticaret Kanunu ve Genel Şartlar ilgili hükümleri gereği yansıtılabilecektir.

Sözleşmenin Geçerliliği: İşbu sigorta Poliçe Sertifikası seyahat başlangıç noktasının Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hudutlarında olması ile geçerlilik arz etmektedir.

Yürürlük Tarihi: Başvuru formunda başlangıç tarihi olarak belirtilen tarihtir. 

Beyan Yükümlülüğü: Sigortalının beyanı esas alınarak tanzim edilmiş olan bu poliçede sigortalı kendisine sorulan sorulara doğru cevap vermek ve sigortanın konusunu oluşturan rizikonun takdirine etki edebilecek, kendisince bilinen ve bilinmesi gereken tüm hususları beyan etmekle sorumludur. Şayet sigortalı veya sigorta ettiren tarafından gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunulmuşsa sigortacı sözleşmeden cayabilir. Sigortacı rizikoyu taşıdığı süreye ait primlere hak kazanır.

Şayet sigortalı veya sigorta ettiren tarafından gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunulması hasarın gerçekleşmesinden sonra ortaya çıkması durumunda, bu durumun gerçekleşen riziko ile bağlantısının bulunması halinde tazminat ödemesi gerçekleştirilmeyecektir. Kasten yanlış beyanın gerçekleşen riziko ile bağlantısı yoksa sigortacı ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak sigorta tazminatını veya bedelini öder.  Bilgi Gizleme: Bu sigorta poliçesi, sigorta ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlarda bulunduğunuz takdirde, kaybın meydana gelmesinden önce ya da sonra geçersiz olacaktır. a.  Kasten herhangi bir gerçeği ya da olayı saklamanız ya da yanlış sunmanız,

b.  Sahtekarlık yapmanız,

Kastınız bulunmadığı hallerde yanlış beyanda bulunmanız halinde sigortacı, rizikonun, ağırlığı ile mütenasip prim farkını almak sureti ile sigorta poliçesini yürürlükte tutmak veya feshetmek şıklarından birini seçme hakkına sahip bulunmaktadır. Feshi şıkkını seçtiği takdirde keyfiyeti, ıttıla tarihinden itibaren bir ay içinde sigortalıya ihbar eder. Fesih ihbarının postaya verildiği tarihten itibaren 15 gün sonra öğleyin saat 12.00'de sigorta sona erer ve işlemeyen sigorta müddetine ait prim iade olunur. Müddetinde kullanılmayan fesih hakkı düşer.

Hakikate aykırı veya noksan beyan halleri hasarı vukuundan sonra öğrenilirse, sigorta ettirenin kastı bulunan hallerde tazminat ödenmez, kastı bulunmayan hallerde, tahakkuk ettirilen primle, tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki nisbet dairesinde tazminattan indirme yapılır.

Maddi Tazminat / Kayıp İhbarı: Yazılı tazminat talebiniz sigortacıya kaybın meydana gelmesinden sonra 5 iş günü içinde iletilmelidir. Eğer bu sigorta poliçesine tabi mallarınız hasar görür ya da kayba uğrarsa, aşağıdakileri yapmak zorundasınız: a.  En kısa zamanda sigortacıya hasar ihbarında bulunmak,

 1. Poliçe teminatı dâhilindeki malları korumak, saklamak ve/veya geri kazanmak için hemen önlem almak,
 2. Kayıp ya da zarardan sorumlu olan ya da olabilecek taşıyıcı ya da emanetçiye hemen ihbarda bulunmak,
 3. Hırsızlık ya da soygun halinde 24 saat içinde polise ya da diğer makamlara bilgi vermek ve gerekli belgeleri tanzim ettirmek.

Sigorta poliçesi kapsamında olan herhangi bir bedeni zararın meydana gelmesinden sonra makul bir biçim ve mümkün olacak kısa bir süre içinde, herhangi bir durumda sözü edilen bedeni zararın meydana gelmesi veya başlamasından itibaren 20 (yirmi) günden geç olmamak kaydıyla, yazılı tazminat talebinin sigortacıya verilmesinin zorunlu bulunması işbu poliçe altındaki yükümlülüğümüze emsal teşkil eden bir koşuldur. 

Kayıp Kanıtları: Bu sigorta poliçesinin herhangi bir periyodik ödemeyi kapsama aldığı bir kayıp tazminatı durumunda yazılı kayıp kanıtları sigortacıya sorumlu olduğumuz dönemin bitiminden itibaren 90 gün içinde verilmelidir. Kayıp tazminat talebi ise, bu kaybın meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içinde yapılmalıdır. Süresi içinde bu kanıtların verilmemesi, eğer bu süre içinde kanıtların verilmesi mümkün değilse, tazminatı geçersiz hale getirmeyecek ya da azaltmayacaktır. Ancak bu kanıtların mümkün olan en kısa zamanda sigortacıya iletilmesi gereklidir.

Kayıp Mal Değerlemesi: Kayıp anında malın piyasaya rayiç değerinden daha fazla bir ödeme yapılmayacaktır. Hasar miktarı, eskime payı düşüldükten sonra tespit edilecektir. Hiç bir zaman, yapılacak ödeme benzer kalite ve türdeki malın onarımı ya da değiştirilmesi için gereken tutarı aşmayacaktır.

Yaşın Yanlış Beyanı:  Sigortalının yaşının doğru beyan edilmediği hallerde aşağıdaki kurallar uygulanacaktır: 

 • Herhangi bir hasar vukuunda sigortalının yaşı beyan edilen yaştan büyük ise, ödenmiş olan primin ödenmesi gereken prime oranı nispetinde tenzil edilir. 
 • Herhangi bir hasar olmaksızın, yanlış beyan ile ödenmiş olan fazlaya ilişkin prim, faizsiz olarak sigortacıya geri ödenecektir. 
 • Sigortacının, sigortalının gerçek yaşının poliçede belirtilen azami sigortalanabilir yaştan büyük olduğunu tespiti halinde, poliçe geçersiz olacaktır ve sigortacı poliçe iptalini sigortalıya yazılı olarak yapıp aldığı primi iade edecektir ve doğmuş olan hiçbir hasar talebi sigortacı tarafından yerine getirilmeyecektir.

Makul Özen ve Yardım: Sigortalı mümkün olduğunca herhangi bir kayıp ya da zarardan kaçınmak ya da azaltmak için makul önlemlerin tamamını almak ve kaybın geri kazanılması için her türlü çabayı harcama zorundadır.

Bunun yanı sıra, yetkili olabileceğimiz halefiyet haklarının yürürlüğe girmesi ya da korunması veya bir talebin yerine getirilmesi ya da incelenmesiyle ilgili olarak makul bir talebimiz ile ilgili olarak sigortalı sigortacıya yardımcı olmak zorundadır.

Rizikonun Gerçekleşmesi:  

 1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip veya hasar anında,  ihbarı müteakip sigortacıdan temin ediniz. 
 2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda derhal veya hasarın belgelenmesi ya da hasarla ilgili tüm önlemlerin alınması koşulu ile, haber vermeye muktedir oldukları tarihten itibaren makul süre içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer alan sigortacıya başvuruda bulununuz. 
 3. Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz. Yetkili Mahkemeler:  Sigorta ettirenin, sigortalının veya lehtarın leh veya aleyhine açılacak davalarda onların yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir.

Tıbbi Muayene: Sigortacı, ödeme talebinin askıda kaldığı süre içinde ve makul sayılabilecek sıklıkta, masraflar sigortacıya ait olmak üzere ek kanıt talep etme veya sigortalının tıbbi muayeneye (muayenelere) tabi tutulmasını isteme veya ölüm halinde kanunlarca yasaklanmaması şartıyla otopsi yaptırma hakkına sahiptir.

Primin Muaccel Olması: Eğer poliçe teminatları kapsamında olan teminatlardan biri için ifraz için yapılan tazminat talebi ödenebilir durumda ise, mehil süresi de dâhil olmak üzere ilgili poliçeye ait ödenmemiş bakiye priminin tamamı muaccel hale gelir ve ödenecek tazminat tutarından tenzil edilir.

Değişiklikler: Bu poliçede yazılı bulunan tüm hususlar ancak ve sadece sigortacı yetkili imzasına sahip kişiler tarafından değiştirilebilir, düzeltilebilir. 

Zeyilname ve ekli belgeler de dâhil olmak üzere, işbu poliçe sigorta sözleşmesinin tamamını teşkil eder. Bu poliçede yapılan değişiklikler, sigortacı tarafından onaylanmadıkça ve bu onay poliçeye zeyil edilmedikçe geçerli değildir. 

Hileli ve/veya Sahte ve/veya Aldatıcı Hak İddiası: Eğer bu türden hak iddiaları hileli, sahte veya aldatıcı bir şekil içindeyse veya sigortalının, sigortalanan kimse veya sigortalı adına veya sigortalının yetkisiyle hareket eden herhangi bir diğer kimse tarafından herhangi bir hileli, sahte veya aldatıcı araçlarla veya alet(ler) ile desteklenmekteyse, bu durumda herhangi bir hak iddiası ile ilgili olarak sigortacı işbu poliçe altında herhangi bir ödeme yapma yükümlülüğünde olmayacaktır.  

Zaman Aşımı: TTK 1420. maddesi uyarınca, sigorta sözleşmesinden doğan bütün istemler, alacağın muaccel olduğu tarihten başlayarak iki yıl ve 1482. madde hükmü saklı kalmak üzere, sigorta tazminatına ve sigorta bedeline ilişkin istemler her halde, rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren altı yıl geçmekle zaman aşımına uğrar. 

Tahkim: Sigortacılık mevzuatı uyarınca tahkim sistemine üyeliğimiz mevcut olup, www.sigortatahkim.org sitesinden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Bilgi Paylaşımı: Sigortacı ilgili mevzuat gereği başta Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi olmak üzere çeşitli resmi ve mesleki kurum ve kuruluşlarla sigortalıları hakkında mevzuat çerçevesinde gerekli bilgi alma ve bilgi verme işleminde bulunmaktadır.  Kişisel veri paylaşımı ile ilgili hususlara Ekte yer alan Aydınlatma Metni’nden veya www.gulfsigorta.com.tr de yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Sigortacı tarafından, 6102 sayılı TTK m. 1412 uyarınca sigortalı, temsilcisi veya lehtarın bilgisi ve davranışına başvurulması halinde, bu kişiler tarafından verilecek eksik/hatalı bilgiler, sigorta ettirenin kanunen düzenlenmiş olan beyan yükümlülüğüne aykırılık olarak kabul edilecek olup, bu hallerde sigortacının 6102 sayılı TTK m. 1435 ve devamında düzenlenen hakları saklı tutulmaktadır.

İşbu belgenin ayrılmaz bir parçası olan ve tüm teminatların kapsamı, genel şartları, özel şartları, klozları, teminat dışında kalan haller, hasar durumunda yapılması gerekenler bu poliçe ekinde teklif sahibi / sigortalı ve/veya sigorta ettiren tarafından teslim alınmıştır. Sigorta ettiren/sigortalı/lehtar(menfaattar)  tarafından, rizikonun, tazminatın veya bedel ödeme borcunun kapsamının belirlenmesi amacıyla iyi niyetle yapılacak olan makul giderler, sigortacı açısından söz konusu masrafların öngörülebilir olabilmesi amacıyla, yapılmadan evvel sigortacıya bildirilecek, yapılan giderlere ilişkin belgeler sigortacıya iletilecektir. Sigortacının, sigorta ettirenden sigorta sözleşmesinin kurulmasına kadar teklif formunda beyan edilen bilgilere ilave olarak bilgi isteme hakkı saklıdır. Teklifin yapılmasından sigortacı tarafından kabulüne kadar geçen sürede meydana gelen ve sigortacının sözleşmeyi yapıp yapmamasına veya farklı şartlarla yapmasına etki edebilecek konulardaki değişikliklerin sigorta ettiren tarafından sigortacıya bildirilmemesi halinde, sigorta ettiren beyan yükümlülüğüne aykırı hareket etmiş sayılacak olup, sigortacının bu çerçevede sigorta ettirene karşı ileri sürebileceği Kanun’dan doğan tüm hakları saklıdır.

BÖLÜM J: TAZMİNATIN ÖDENMESİ 

Sigortacı tarafından talep edilebilecek bilgi ve belgeler: İşbu poliçe ile teminat altına alınmış olan herhangi bir riziko sebebi ile oluşturulacak hasar dosyası için, sigortacı gerekli gördüğü hallerde, sigortalı / mağdur ile alakalı olarak her türlü tıbbi/finansal bilgi ve belgeyi sigortalı / mağdur namına resmi birimlerden talep ve temin edebilir, bu konuda sigortalının ön muvaffakatnamesi, poliçe ile otomatik olarak alınmış sayılmaktadır.

Hasar İhbarı: Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleştiğini öğrenince, her bir teminat için geçerli olmak kaydı ile durumu gecikmeksizin sigortacıya bildirir. Rizikonun gerçekleştiğine ilişkin bildirimin yapılmaması veya geç yapılması, ödenecek tazminatta veya bedelde artışa neden olmuşsa, kusurun ağırlığına göre, tazminattan veya bedelden indirim yoluna gidilir.

Tazminat Ödeme Süresi: İşbu poliçe genel ve özel şart ve teminatlar dâhilinde vuku bulan bir rizikonun gerçekleşmesi halinde, sigortacı tarafından talep edilen ilgili tüm bilgi ve belgelerin eksiksiz bir şekilde sigortacıya ulaşmasından ve sigortacı tarafından kabul edilmesine müteakip mevzuatta öngörülen sürede ödenecektir.

Tazminat Talep Formları ve Delil İçin Zaman:

Sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleştiği veya gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda, zararın önlenmesi, azaltılması, artmasına engel olunması veya sigortacının üçüncü kişilere olan rücu haklarının korunabilmesi için, imkânları ölçüsünde alacağı tedbirler dolayısıyla yapacağı makul giderleri, söz konusu masrafları yapmadan evvel, bunların sigortacı açısından öngörülebilir olabilmesi ve gerektiğinde sigortacı tarafından sigorta ettiren/sigortalıya zararı önleyecek/azaltacak talimatlar verilebilmesine imkân tanıyabilmek amacıyla, sigortacıya bildirecektir. Sigorta ettiren/sigortalı, söz konusu talimatların yerine getirilmesinin kendisi için mümkün olması ve/veya bunların uygulanmasının kendi durumunu ağırlaştırmaması ve/veya verilen talimatların, sigorta ettiren/sigortalının zararın oluşmasını önleme/azaltma yükümlülüğüne aykırı olmaması ve/veya zararı önlemek/azaltmak amacına hizmet etmeyen talimatlar olmadığı sürece, sigortacının bu konudaki talimatlarına uymak zorundadır.

Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sözleşme uyarınca veya sigortacının istemi üzerine, rizikonun veya tazminatın kapsamının belirlenmesinde gerekli ve sigorta ettirenden beklenebilecek olan her türlü bilgi ile belgeyi sigortacıya makul bir süre içinde sağlamak zorundadır. Ayrıca, sigorta ettiren, aldığı bilgi ve belgenin niteliğine göre, rizikonun gerçekleştiği veya diğer ilgili yerlerde sigortacının inceleme yapmasına izin vermekle ve kendisinden beklenen uygun önlemleri almakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün ihlal edilmesi sebebiyle ödenecek tutar artarsa, kusurun ağırlığına göre tazminattan indirim yapılır. TTK zaman aşımı ile ilgili diğer maddeler saklı kalacaktır. 

BÖLÜM K: SÖZLEŞMENİN OTOMATİK YENİLENMESİ 

İşbu poliçe; poliçe üzerinde yazılı olan sigorta süresinde Bölüm L'de yer alan SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ maddesi kapsamında son bulacaktır. 

BÖLÜM L: SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE SONA ERME HALLERİ

 

1- Poliçelerde belirtilen anlaşmalı geri dönüş tarihinde ve/veya Türkiye Cumhuriyeti çıkışlı uçuşlarda Türkiye Cumhuriyeti gümrük kapılarından giriş yapılması ile, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çıkışlı uçuşlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gümrük kapılarından giriş yapılması ile, sigorta poliçesi teminatı son bulur. 

Ancak, yukarıda belirtilen sigorta poliçesi teminatı sonlanması durumunda ve / veya aşağıdakilerden en erken olanında sona erer:

 • Sigortalının talebi ile poliçe iptal edildiği anda,
 • Sigortalının seyahatinin sona ermesinde,
 • Sigortalının seyahat iptali hasar bildiriminde,
 • Sigorta ettiren veya sigortalının ölümü halinde,
 • Poliçe üzerinde yazılı bulunan sigorta dönemi bitiş tarihinde,
 • Poliçenin BÖLÜM C SİGORTANIN SÜRESİ maddesinde belirtilen sürelerin aşılması durumunda.
 1. Sigorta ettiren tarafından önemli hususların bildirilmemesi veya yanlış bildirilmesi halinde sigorta ettirenin kastı tahakkuk ederse, Sigorta Poliçesi hükümsüzdür. Kastı yoksa, sigortacı bu yükümlülüğün ihlal edildiğini öğrendiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde sözleşmeden cayabilir veya prim farkı isteyebilir.
 2. Sigortacı, sözleşmenin süresi içerisinde, rizikonun gerçekleşmesi veya mevcut durumun ağırlaşmasını ihtimalini ya da sözleşmede riziko ağırlaşması olarak kabul edilebilecek olayların varlığını öğrendiği takdirde, bu tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkı isteyebilir. Farkın gün içinde kabul edilmemesi hâlinde sözleşme feshedilmiş sayılır.
 3. Sigorta ettiren tarafından poliçe hükümlerine uygun bir biçimde iletilen fesih taleplerinde veya poliçenin sigortacı tarafından feshedilmesi veya feshedilmiş sayılması hallerinde poliçe başlangıç tarihinden itibaren geçen süre bakımından sigortacının gün esasına göre hak ettiği prim hesaplanır ve sigorta ettiren tarafından ödenen prim tutarı hak edilen primden fazla ise aradaki fark sigorta ettirene iade edilir.

Sigorta ödemelerinin kredi kartı ile yapılması durumunda sigortacının sorumluluğu, poliçe ilk prim peşinatının sigortalının kredi kartından tahsil edildiği tarihten itibaren başlar. - Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni: İşbu Aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatı ile hareket eden GULF SİGORTA A.Ş.’nin (“Şirketimiz” veya “Gulf Sigorta”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve Şirketimizin web sitesi ziyaretçileri ve müşterilerinin bilgilendirilmesi amacı ile hazırlanmıştır.

Genel müdürlük, bölge müdürlükleri, şube, sigorta aracıları, mal ve hizmet sunan işletmeler, çağrı merkezi, destek hizmet sağlayıcıları gibi kanallar üzerinden temasa geçen yahut elektronik ortamda işlem yapan müşterilerimizin sigortalı olarak doğrudan veya sigorta ettiren aracılığıyla verdikleri kişisel veriler KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak; Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Şirketimizin işletmesel faaliyetlerinin, iş ilişkilerimizin yürütülebilmesi, sigortacılık hizmetinde kullanmak, poliçe, risk ve teklif çalışmalarının yapılması, tanzimi, yenilenmesi, istatistik ve olasılık hesaplarının yapılması, tahsilat süreçlerinin yönetimi, prim, komisyon ve hizmet bedellerinin ödenmesi, geliştirme çalışmalarının yapılması, fronting, reasürans ve koasürans süreçlerinin yürütülmesi, gelen aramaların kayıt altına alınması, kayıtların hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla kullanılması, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin ve yasal bildirimlerin yerine getirilmesi, yasal takip süreçlerinin yürütülmesi, işlem yapanın/ yaptıranın bilgilerini tespit için kimlik, adres ve gerekli bilgilerinin takibini yapabilmek, ürün ve hizmetlerin sizlere en uygun biçimde sunulabilmesi, pazarlama ve teknik süreçlerin devamlılığını sağlamak, Şirketimizin ticari güvenliğinin temini için çalışmalarımızın yürütülebilmesi, elektronik (internet/mobil ve benzeri) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mevzuat, Hazine ve Maliye Bakanlığı, MASAK ve diğer ilgili otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Şirketimizden talep edilen ürün/hizmetleri sunabilmek; ve iş ortaklarımız tarafından müşterilerimize önerilen hizmetlerle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek, sigorta ürünlerinin reklam ve tanıtımını yapabilmek, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, sigorta sözleşmesinin ifasından kaynaklanan hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz veya sizin lehinize akdedilen sözleşmenin gereğini yerine getirmek ve müşteri bilgilerinin tutarlılığının sağlanması amacıyla işlenmekte ve işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Şirketimiz tarafından Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.  

Bununla birlikte, kişisel verileriniz sigortacılık faaliyetlerinin görülmesi ve sigorta poliçenizin kapsamındaki hizmetlerin sağlanabilmesi için veya sigorta poliçesini destekleyici teknik ve organizasyonel faaliyetlerin sağlanabilmesi doğrultusunda; Gulf Sigorta Bölge

Müdürlüklerine, yurt içindeki reasürans temin eden şirketler ve bu amaçlarla brokerlara, anlaşmalı kurumlar ve aktüere, destek hizmeti sağlayıcılarına, kurumsal müşteri çalışanı sigortalılar açısından sigorta ettirenin talebi olması halinde sigorta ettiren İnsan Kaynakları ve/veya ilgili birimine, hukuki uyuşmazlıkların çözümü amacıyla vekâlet ilişkisi içinde olunan gerçek ve tüzel kişilere, tüm ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi ve kuruluşlarla, özellikle söz konusu olduğu ölçüde; T.C. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Mali Suçları

Araştırma Kurulu (MASAK), Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Merkezi Kayıt Kuruluşu

AŞ (MKK), Güvence Hesabı, adli ve idari makamlar, denetime veya gözetime yetkili kurumlar, Sigortacılık Kanunu’nun 31/A maddesinde sayılan finansal kuruluşlar, anlaşmalı bankalarla, meslek kuruluşları, iş ortakları ve zaman zaman diğer üçüncü kişi ve kuruluşlarla sigorta poliçenizin kapsamındaki hizmetlerin sağlanabilmesi için veya sigorta poliçesini destekleyici teknik ve organizasyonel faaliyetlerin sağlanması için paylaşılabilmektedir.

Ayrıca katıldığınız yarışmalar ve sosyal medya kanalları gibi vasıtalarla sizin alenileştirdiğiniz kişisel verileriniz de, KVKK kapsamında izin verilen ölçüde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra sizlere özel her türlü ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin olarak siz değerli müşterimizle iletişim kurulabilmesi, ayrıca tanıtım, ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve pazar araştırması ve hedef müşteri grubu tespiti için işlenebilmektedir.  KVKK’nın “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi,

www.gulfsigorta.com.tr ‘de yer alan “Yasal Uygulamalar” kısmındaki “Gulf Sigorta Anonim Şirketi Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”nda belirtilen esaslar çerçevesinde tarafımıza ulaştırabilirsiniz. 

Kişisel Verileriniz mevzuatta zorunlu kılınan süreler, sektörel uygulamalar da göz önüne alınarak her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir. Kanun’un 4’üncü maddesi uyarınca Gulf Sigorta’nın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Şirketimiz ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz. 

GENEL MÜDÜRLÜK

Ticaret Unvanı: Gulf Sigorta A.Ş. 

Merkez Adres: Saray Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad.Akkom Ofis Park Cessas Plaza No:4 Kat

4-5 Ümraniye / İSTANBUL

Ticaret Sicil No: İstanbul,  857584

Mersis No: 0871052362300018

Telefon: +90 0216 400 2 400

İnternet Adresi: www.gulfsigorta.com.tr

Şirketimizin websitesinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda da belirtildiği üzere, KVKK’nın 12. maddesine uygun şekilde, Şirketimiz, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Daha fazla detay için, www.gulfsigorta.com.tr de yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı inceleyiniz.